เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

"ประสบการณ์ สร้างสรรค์ งานที่มีคุณภาพ"

บริษัท นำชัยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการระบบประตูอัตโนมัติมาตรฐานชั้นนำ จากต่างประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ครอบคลุมสินค้าหลากหลายชนิดได้แก่ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ บานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนโค้ง ประตูหมุน ประตูห้องผ่าตัด ประตูโรงงานอุตสาหกรรม และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประตูอัตโนมัติทุกชนิด

จากการสั่งสมประสบการณ์และการพัฒนาระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการระบบประตู อัตโนมัติครบวงจร โดยมีผลงานซึ่งเป็นที่ ยอมรับในกลุ่มลูกค้าชั้นนำ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน อุตสาหกรรม ธนาคาร สนามบิน หน่วยงานราชการ โชว์รูม และอื่นๆ อีกมากมาย

ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติทุกชนิดของเรา ล้วนได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน มาเป็นอย่างดี เราเน้นดีไซน์ที่ทันสมัย ความ ปลอดภัย รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย สามารถ ออกแบบ และประยุกต์ ให้เข้ากับสถาปัตยกรรมต่างๆ ได้อย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบัน เราได้ คิดค้นและพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้

ด้วยความใส่ใจในบริการทั้งก่อนและหลังการขายโดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน และตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้เราสามามารถให้ บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจแก่เราด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพและ รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านระบบประตูอัตโนมัติครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็น มาตรฐานการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในและ ต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการระบบประตูอัตโนมัติทุกประเภท พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าประตูอัตโนมัติมัติออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ค่านิยม

"ความพึงพอใจในบริการ คืองานของเรา"

 • - บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
 • - ความพึงพอใจของลูกค้า
 • - ความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
 • - ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • - การทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

 • - สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้แก่ลูกค้า
 • - บริหารงานอย่างมืออาชีพ
 • - พัฒนาองค์กรและบุคลากรอยู่เสมอ

กลยุทธ์

"พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง"

 • - บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ส่งมอบงานตรงตามเวลา รักษาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
 • - ขยายตลาดไปสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ
 • - เพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยสรรหาตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
 • - พัฒนาการบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • - พัฒนาแทคโนโลยีและองค์ความรู้ขององค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
Visitors: 62,175